Reporting

Výroční zpráva společnosti RN Solutions a.s. 2015

Současné akvizice společnosti RN Solutions vyjádřené v účetní výši představují téměř 20 mil. Kč. Investiční aktivity společnosti směřují primárně do stravovacích služeb, nemovitostí a vývoje aplikací postavených na nejmodernějších technologiích. Naší prioritou je jednoznačně individuální přístup ke každé příležitosti s orientací na maximalizaci výstupní hodnoty pro všechny zúčastněné strany. Máme k dispozici zkušený tým manažerů, […]

Výroční zpráva společnosti RN Solutions a.s. 2014

RN Solutions a.s. na základě rozhodnutí zakladatelů a akcionářů podniká v oblasti správy majetkových podílů a poskytování manažerských činností pro své aktivní akvizice. Její důležitou činností je také poskytování sdílených služeb v rámci skupiny firem, kde má majoritní nebo také minoritní vlastnický podíl.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR