IT

logo intelligent marketsVývoj aplikací

Na základě inteligentní technologie od IBM a vlastního unikátního řešení Business Intelligence, dokážeme inovovat nebo nově vyvíjet on-line služby, které tím získávají unikátní postavení na trhu ve svém oboru. V procesu inovací je využívána metoda Design Thinking, která je postavena na třech fázích. První je stimulace inovačního týmu směřující k porozumění trhu, trendů a zákaznického uvažování, na druhém místě fáze brainstormingu a kreativních myšlenek. V závěrečné fázi je vytvořen prototyp, který se testuje na cílových skupinách, a vzniká případová studie.

Pracujeme na platformách produktů IBM, leadera v oblasti IT řešení s vyšší přidanou hodnotou. Zaměřuje se na pomoc firmám tak, aby účinněji a chytřeji reagovaly na rostoucí požadavky svých zákazníků.

IT bezpečnost

Zajištění implementace produktů Kernun, které poskytují vysokou míru IT bezpečnosti zejména v oblasti zabezpečení počítačových sítí a efektivního využívání internetu. Cíleně se zaměřují na specifické hrozby a rizika v prostředí svého nasazení, zohledňují lokální aspekty a umí na ně flexibilně reagovat.

Unikáním řešením je Webový filtr pro bezpečný a efektivní přístup na internet. Kernun Clear Web chrání interní síť, poskytuje detailní reporting a snižuje zneužívání internetu pro soukromé účely. Díky propracovanému systému zpětného reportingu a kategorizaci, vyniká vysokou přesností filtrace, která zejména v českém prostředí dosahuje až 98 %.

Mezi nabízená řešení patří i komplexní zabezpečení síťové infrastruktury. Kernun UTM integruje bezpečnostní prvky do jednoho zařízení a umožňuje tak centrální správu IT bezpečnosti. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana, ochrana mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také autentizace uživatelů či šifrovaný VPN přístup.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR