NOVÉ PRODUKTY OD ADVERTISING ONE

24. 10. 2016

Specialista v oblasti personalistiky, člen naší investiční skupiny, společnost Advertising ONE, a. s. přišla na trh s inovovanými produkty. Seznamte se s náborovými produkty STANDARD a GARANCE, pomocí nichž firmy najdou v krátkém čase ty správné kandidáty.

Nábor STANDARD

 • Prohledáme vlastní databázi kandidátů.
 • Zrealizujeme náborovou kampaň ve vlastní režii.
 • Maximálně do dvou týdnů od objednávky vám předáme 3-5 nejvhodnějších kandidátů.
 • Platíte pouze 9 990 Kč při předání životopisů.
 • U této služby neposkytujeme záruku při odchodu umístěného kandidáta během zkušební doby.

Nábor GARANCE

 • Prohledáme vlastní databázi kandidátů.
 • Zrealizujeme náborovou kampaň ve vlastní režii.
 • Vybrané životopisy protřídí naši personální konzultanti.
 • S vybranými kandidáty vykonáme pohovory.
 • Maximálně do dvou týdnů od objednávky vám předáme 3-5 nejvhodnějších kandidátů.
 • Platíte pouze 25 000 Kč za 1 umístěného kandidáta.
 • Na umístěné kandidáty poskytujeme záruku 1 měsíc.
 • Při ukončení pracovního poměru s kandidátem vyhledáme nového zájemce, nebo vám vrátíme částku ve výši 15 000 Kč, pokud nového kandidáta nenajdeme do 2 měsíců.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR