Reference­ restruktu­ralizací

 • EPC Motol/Největší PPP projekt
 • Isoline/Restrukturalizace společnosti
 • DORA Group/Restrukturalizace skupiny
 • DORA Gastro/Strategické řízení, Due Diligence a prodej společnosti
 • Renocar/Restrukturalizace
 • iMagic/Start Up
 • Magic Seven/Start Up Slovensko, restrukturalizace skupiny
 • Willmark/Akvizice společnosti
 • S Point/Star Up Česká republika
 • Lucerna/Start Up Polsko
 • Medical Glass/Due Dilligence, prodej společnosti
 • Silnice Žatec/Due Dilligence

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR