RN Solutions

rostlinaV RN Solutions a.s. zhodnotíme váš privátní kapitál.

Naše investiční aktivity směřujeme do stravovacích služeb, nemovitostí a vývoje aplikací postavených na nejmodernějších technologiích. Naší prioritou je jednoznačně individuální přístup ke každé příležitosti s orientací na maximalizaci výstupní hodnoty pro všechny zúčastněné strany. Máme k dispozici zkušený tým manažerů, auditorů a daňových expertů. Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi a bankovými domy. Jednotlivé projekty řeší kompetentní projektoví manažeři, kteří efektivně využívají finanční, personální a další zdroje odborného týmu.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR