Specializace

#

Due Diligence

Pro potřeby restrukturalizace, prodeje nebo akvizice zabezpečíme due diligence na právní, účetně-daňové a provozní úrovni. Výstupem je investiční doporučení, doporučení v oblasti řízení rizik a podklady pro přípravu transakční dokumentace.

#

Odkup pohledávek

Pro ozdravění společnosti nabízíme odkup nebo restrukturalizaci zajištěných i nezajištěných pohledávek. V opačném případě jsme pro řešení závazků zadavatele připraveni k odkupu pohledávek za předem stanovených podmínek.

#

Private equity / Start up´s

Pro potřeby vzniku nebo růstu Vaší společnosti zabezpečíme potřebný kapitál. Nastavíme řízení společnosti po dobu investice a řešení vypořádání bude přísně individuální podle potřeby společnosti a jejího vlastníka.

#

Řešení insolvence

Pro společnosti ve fázi hrozící nebo vyhlášené insolvence nabízíme rychlé a efektivní řešení spojené s optimalizací nákladů na insolvenci, jednání s věřiteli nebo s bankami.

#

Restrukturalizace

Pro malé a střední podniky ve fázi dlouhodobého růstu nebo sestupu hospodářských výsledků nabízíme investiční, poradenskou i manažerskou podporu v rámci majetkové nebo provozní restrukturalizace.

#

Studie proveditelnosti / Řízení projektů

Pro rozhodování v oblasti strategických nebo provozních investic poskytujeme poradenskou nebo manažerskou podporu ve formě studie proveditelnosti. V případě zájmu ze strany zadavatele jsme připraveni se podílet na řízení jednotlivých projektů. Naší specializací jsou PPP projekty zejména v oblasti zdravotnictví a školství.

#

Zhodnocení investic

Pro dlouhodobě i krátkodobé partnery nabízíme v rámci jednotlivých projektů vysoké zhodnocení jejich investičních prostředků.  Podmínky této spolupráce jsou nastavované individuálně s ohledem na očekávání investora a jsou plně garantované. Preferujeme transparentní a dlouhodobé vztahy s našimi partnery, založené na důvěře a vzájemné výhodnosti.

#

Gastro poradenství

Poskytujeme poradenské služby v oblasti závodního, nemocničního a školního stravování. Sestavíme studie proveditelnosti, technické studie a projekty stavebních a technologických rekonstrukcí. Nabízíme též obchodní a legislativní poradenské služby.

#

Řízení prodejních aktivit

Nabízíme, na základě sjednané obchodní strategie, řízení veškerých prodejních aktivit pro B2B i B2C segment. Zajišťujeme plošnou internetovou nebo klasickou formu komunikace, též disponujeme obchodními silami pro osobní vyjednávání.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR