Advertising One

lg_adoneSpecializujeme se na prodej reklamního a inzertního prostoru na internetových portálech. Díky exkluzivním smlouvám s unikátními internetovými portály s vysokou návštěvností, dokážeme zabezpečit vysokou návratnost prostředků investovaných do inzerce. Menším klientům nabízíme atraktivní ceny. Pro větší klienty připravíme individuální nabídku modelovanou přímo na jejich potřeby a požadavky.

#

Marek Unčovský

statutární ředitel

Má dlouhodobé zkušenosti z top managementu obchodních a výrobních firem, ale v současné době se specializuje na řízení investičních projektů v různých oborových specializacích. Své zkušenosti získal například jako obchodní ředitel společnosti ABB s.r.o., kde se účastnil mnoha akvizičních projektů a založil Facility Management v ČR. Jako člen představenstva ECM Facility, a.s., stál u vzniku významných projektů (Sazka aréna, EPC Motol) a u řízení restrukturalizace společnosti. Dále své zkušenosti uplatňoval jako generální ředitel holdingové společnosti DORA Group, a.s., kde byl pověřen vybudováním struktury skupiny a systému sdílených služeb. Mluví česky, anglicky a rusky.

#

Mgr. Michal Čech

personální ředitel

V oboru personalistiky působí od roku 2000. V posledních letech byl na pozicích vrcholového managementu divize lidských zdrojů, kde byl zodpovědný za tvorbu a naplňování strategických cílů firmy. Na postech personálního ředitele působil například v Hotelu Corinthia Towers nebo Media Marketing Services, kde měl za úkol pro stovky zaměstnanců zavádět procesy pro řízení lidských zdrojů.

#

Tomáš Doul

obchodní ředitel

Na různých obchodních pozicích se pohybuje již přes 20 let. V současné době vede tým deseti obchodních manažerů s dosahem po celé České republice. Zabývá se koučováním produktových i prodejních dovedností, reportingem a věnuje se klíčovým zákazníkům.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR