Stravování

stravovani

Investujeme do dlouhodobých PPP projektů v oblasti nemocničního stravování.

PPP projekty (projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru) jsou bezpečnou investicí. Naše projekty nemocničního stravování v ČR i SR jsou založené na dlouhodobých oboustranně výhodných smlouvách.

Investujeme do stavebních rekonstrukcí, technologií pro skladování, výrobu a distribuci pacientských a zaměstnaneckých jídel a do řídicích systémů pro velké nemocniční stravovací provozy. Konzultujeme nebo provádíme procesní a personální restrukturalizace provozu.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR