DORA GASTRO SLOVAKIA

lg_doragastroZáměrem společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s. je řešit revitalizace nemocničních stravovacích provozů na Slovensku. Stav těchto provozů se vyznačuje nevyhovující situací v oblasti hygieny a bezpečnosti stravy, vysokými provozními náklady a v neposlední řadě též nízkou efektivitou a bezpečností práce. DORA Gastro se orientuje na investice do stavebních rekonstrukcí, technologií pro skladování, výrobu a distribuci pacientských a zaměstnaneckých jídel a řídicích systémů pro velké nemocniční provozy.  Dalšími kroky jsou procesní a personální restrukturalizace provozu směřující ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a zároveň k optimalizaci nákladů.

#

Ing. Ondřej Loučka

provozní manažer

Vystudoval střední Hotelovou školu v Praze a na České zemědělské univerzitě získal inženýrský titul v oboru Provoz a ekonomie. Celou pracovní kariéru se pohybuje v oblasti hostinských služeb a cestovního ruchu. Spolupracoval na řadě projektů v oblasti hotelnictví, restauračních provozů, barů, zařízení veřejného stravovaní či ve školství a zdravotnictví. Mluví česky, anglicky a italsky.

#

Bc. Zuzana Javůrková

finanční manažer

Vystudovala VŠB v Ostravě a absolvovala certifikované kurzy managementu, controllingu a finanční analýzy, které udaly směr její pracovní kariéry. Má několikaleté zkušenosti v řízení účetnictví, controllingu a reportingu holdingu. Mluví česky, německy, anglicky a částečně rusky.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR