PV Service

lg_pvserviceZabýváme se dodávkou profesionálních stravovacích provozů na klíč. Dodáváme profesionální gastronomické zařízení do nemocnic, sociálních ústavů, škol, hotelů, restaurací a jídelen. Služby začínají poradenstvím, vypracováním studie proveditelnosti s návrhem optimální gastronomické technologie, přes projektovou dokumentaci, dodání zařízení, montáž až po záruční a pozáruční servis.

#

Bc. Zuzana Javůrková

jednatelka

Vystudovala VŠB v Ostravě a absolvovala certifikované kurzy managementu, controllingu a finanční analýzy, které udaly směr její pracovní kariéry. Má několikaleté zkušenosti v řízení účetnictví, controllingu a reportingu holdingu. Mluví česky, německy, anglicky a částečně rusky.

#

Tomáš Andrle

ředitel společnosti

V oblasti Horeca se pohybuje více než 20 let. Z jeho profesních zastávek můžeme jmenovat společnost Letiště Praha, a. s., kde byl součástí týmu centrálního nákupu, později řídil stravovací provoz. V české společnosti DORA Gastro, a. s. byl vedoucím stravovacího provozu v Říčanech u Prahy. Ve společnosti abasto s. r. o., která se zabývá velkoobchodní činností pro zásobování gastronomických provozů, byl nejprve provozním, následně obchodním ředitelem.

RN Solutions a.s. I Vinohradská 125, 130 00 Praha
Tel.: +420 735 749 999 I e-mail: info@rn-solutions.cz I IČ: 241 75 005 I DIČ: CZ24175005
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

JSME ČLENY
SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY ČR