Investujte s fixním úrokem 5,8% p.a.

Dokumenty ke stažení

RN Solutions a.s.

Cenné papíry společnosti RN Solutions a.s. ohledně kterých jsou uveřejněny prospekty či jiné (nabídkové) dokumenty na této webové stránce mohou být nabízeny pouze osobám, které mají bydliště nebo sídlo v České republice, případně kvalifikovaným investorům v zahraničí (a případné též dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt cenného papíru), a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy v každé této zemi. Používáním tohoto webu výslovně potvrzujete, že splňujete výše uvedené podmínky, a souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web v případě, že tomu tak není. RN Solutions a.s. výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za distribuci obsahu tohoto webu fyzickým nebo právnickým osobám, které jej používají v rozporu s výše uvedenými podmínkami.