Investujte s fixním úrokem 5,8% p.a.

Energetika

Energetika prochází celosvětově bouřlivým vývojem, kdy tradiční řešení jsou nahrazována moderními distribuovanými sítěmi, na které navazují budovy a areály s velmi dobře řízenou spotřebou energií a médií. Investujeme především do chytrých řešení, která přinášejí zákazníkům vysoký užitek ve formě energetických úspor. V této oblasti vynikáme, za 25 let existence jsme dodali řídicí systém do více než 11 tisíc budov.

Členové skupiny

RN Energo - přes 20 let úspěšně realizujeme EPC projekty v oblasti energetického hospodářství.

Do našeho portfolia patří i přední dodavatel energetického hospodářství v oblasti smart buildings. Kromě dodávek slaboproudých instalací a řídicích systémů se tento dodavatel zaměřuje i na energeticky úsporné projekty, ve kterých se realizují opatření ke zvýšení energetické účinnosti, včetně projektů se zaručenými úsporami, tzv. EPC projekty (Energy Performance Contracting). V mnoha případech též kromě vlastních dodávek a služeb energetického managementu dodavatel přebírá vlastní provoz technických zařízení v budovách tak, aby poskytoval svým zákazníkům maximální užitek.

Jsme česká společnost s dlouholetými zkušenostmi s projektováním, realizacemi a zejména provozováním technických zařízení budov.

Zajišťujeme technologický i energetický management, včetně monitorovacích systémů. Zajišťujeme provoz a servis, preventivní údržbu, obsluhu a pohotovost 24 hodin.

Naše služby jsou komplexní a pracujeme dle standardů ISO 9001.

EPC Motol je společnost specializovaná na poskytování energetických služeb a realizaci energetických úspor.

HVV Energo je účelově založená společnost, která zajišťuje energetické služby pro FTVS UK Praha pod dobu 10 let s možným prodloužením o dalších 10 let.