Investujte s fixním úrokem 5,8% p.a.

Nabízíme nadstandardní fixní úrok
5,8 % p.a.

Převážně investujeme do PPP projektů,
kde je partnerem stát

Nesázíme vše na jednu kartu -
investujeme do tří stabilních odvětví:
energetika, development a stravování

Nabízíme nadstandardní fixní úrok
5,8 % p.a.

Úrok vyplácíme 1x ročně

Investiční horizont dluhopisů 3-5 let

Investujte s námi do silných a stabilních odvětví, kterým rozumíme.

Nemovitosti, energetika a stravování tvoří dlouhodobě pevné pilíře investičních aktivit RN Solutions.

Mám zájem

Propagační sdělení: Cenné papíry "UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST RN Solutions a.s." nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Ve vztahu k nim byl ČNB schválen prospekt umožňující jejich veřejnou nabídku, který je možno spolu s dalšími informacemi získat na stránkách www.rn-solutions.cz v sekci Dokumenty. Prospekt nelze chápat jako potvrzení cenných papírů. Společnost RN Solutions a.s. důrazně doporučuje potenciálním investorům, aby si před svým investičním rozhodnutím řádně přečetli prospekt i všechny další informace, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

5 důvodů, proč investovat s námi

Převážně investujeme do PPP projektů, kde partnerem je stát

Převážně investujeme do PPP projektů, kde partnerem je stát

Nesázíme vše na jednu kartu – investujeme do více směrů

Nesázíme vše na jednu kartu – investujeme do více směrů

Nabízíme fixní úrok 5,8 % p.a.

Nabízíme fixní úrok 5,8 % p.a.

Investiční horizont 3-5 let

Investiční horizont 3-5 let

Úrok vyplácen 1x ročně

Úrok vyplácen 1x ročně

Příklad investice

Spočítejte si výnos z dluhopisů. Výnos je zdaněn 15% (pro fyzické osoby).

Doba zhodnocení

Investovaná částka

200 000 Kč 5 000 000 Kč

Chcete se dozvědět více?

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Volejte
Volejte +420 720 043 252

Propagační sdělení: Cenné papíry "UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST RN Solutions a.s." nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Ve vztahu k nim byl ČNB schválen prospekt umožňující jejich veřejnou nabídku, který je možno spolu s dalšími informacemi získat na stránkách www.rn-solutions.cz v sekci Dokumenty. Prospekt nelze chápat jako potvrzení cenných papírů. Společnost RN Solutions a.s. důrazně doporučuje potenciálním investorům, aby si před svým investičním rozhodnutím řádně přečetli prospekt i všechny další informace, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

 

Co máme za sebou:

Převážně investujeme do PPP projektů, kde partnerem je stát (jedná se o velice konzervativní investování do státních podniků). V minulosti jsme investovali do státních podniků, jako například: Nemocnice Motol, Královské Vinohrady, ČVUT, Karlova Univerzita – fakulta FTVS, Magistrát hlavního města Prahy, ZŠ Petřiny, atd.

  • V podobných projektech máme zainvestováno přes 500 milionů Kč.
  • Naše PPP projekty mají v současnosti hodnotu 2,3 miliardy Kč.

Proč vydáváme dluhopisy

Emisi dluhopisů jsme vydali z důvodů rychlejšího růstu. Náš potenciál rozvíjíme v oblastech, které již velmi dobře známe a je limitovaný pouze vlastním kapitálem. Abychom mohli rychleji růst a rozšiřovat portfolia našich aktiv, musíme být finančně flexibilní. Tato finanční flexibilita nám dává možnost progresivnějšího růstu a zároveň snižuje míru sdílených nákladů na služby, které poskytujeme. Čím více tedy rozšiřujeme správu aktiv v oblastech, kde již působíme, tím lépe synergicky optimalizujeme výdaje a navyšujeme marži napříč investiční skupinou.