Investujte s fixním úrokem 5,8% p.a.

Stravování

Investujeme do revitalizací stravovacích zařízení ve školách a v nemocnicích. Naše projekty v České i Slovenské republice jsou založené na dlouhodobých oboustranně výhodných smlouvách. Investujeme do stavebních rekonstrukcí, technologií pro skladování, výrobu a distribuci pacientských a zaměstnaneckých jídel a do řídicích systémů pro velké stravovací provozy. V současnosti máme podepsané kontrakty v celkové výši více než 2,2 mld. Kč. Máme zkušený a odborně vysoce erudovaný tým, se kterým zvyšujeme kvalitu, snižujeme náklady státu a zároveň realizujeme pro naše investice dlouhodobý stabilní výnos. PPP projekty jsou bezpečnou investicí.

Členové skupiny

Je nositelem unikátního know-how v oblasti investičních projektů zabezpečení stravovacích služeb pro zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a školy. Tým lidí pracujících pro RN Gastro má dlouholeté bohaté zkušenosti z oblasti stravování se specializací na PPP projekty. Poskytujeme poradenské služby v oblasti stravovacích služeb, v oblasti řízení a na úrovni technického, ekonomického, obchodního a právního řešení jednotlivých projektů.

Specializujeme se dlouhodobé zajištění stravování ve zdravotnických zařízeních. Investujeme do kompletních rekonstrukcí v nemocničních stravovacích zařízeních – tj. do technologií pro skladování, výrobu a distribuci pacientských a zaměstnaneckých jídel a do řídicích systémů pro velké nemocniční provozy. Naším cílem je zvýšená kvalita poskytovaných služeb a zároveň optimalizace nákladů. Máme zkušenosti s úspěšnou realizací obdobných projektů v nemocničním stravování jak v České republice, tak na Slovensku. Poskytujeme také poradenské služby v oblasti společného stravování pro firmy, business centra a školy.

Zajištujeme komplexní dodávky moderních technologií a jejich servis ve stravovacích provozech. Na trhu servisu veškerého gastro zařízení jsme jedničkou. Běžně dodáváme a servisujeme zařízení v nemocnicích, sociálních ústavech, školách, hotelech, restauracích a jídelnách. Naše služby zahrnují poradenství, vypracování studie proveditelnosti s návrhem optimální gastronomické technologie, zpracování projektové dokumentace, dodání zařízení a jeho montáž a následně komplexní servisní služby.

Jsme specialisté na komplexní revitalizace a provozování nemocničních kuchyní a jídelen. Naše služby zahrnují studie proveditelnosti, stavebně-technické studie, zajištění financování a řízení projektů stavební a technologické rekonstrukce stravovacího provozu. Následně dlouhodobě zabezpečujeme stravování zaměstnanců a pacientů zdravotnického zařízení. Poskytujeme stravovací služby také komerčním subjektům, sociálním zařízením a školám.